Pôžičky od súkromnej osoby

Pôžička od súkromnej osoby
2.93 (58.57%) 14 hlas[ov]

Pôžička od súkromnej osoby je jednou z možností, ako si požičať peniaze z iného zdroja ako je banka. Dôležitý je ale mať správny kontakt a vtedy svojimi vlastnosťami má táto pôžička bližšie k nebankovým spoločnostiam. Súkromné osoby poskytujúce peniaze disponujú značnou finančnou hotovosťou a zväčša môžete nájsť kontakt na nich na ktoromkoľvek inzertnom webe alebo v tlači. Súkromné pôžičky sa vybavia veľmi rýchlo. Obvykle si žiadateľ o pôžičku získa finančné prostriedky už v deň podania žiadosti.

Poskytovanie tzv. peer-to-peer (P2P) pôžičiek, ktoré poskytujú fyzické osoby (veritelia) iným fyzickým osobám (dlžníkom), nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Subjekt vystupujúci ako veriteľ, a súčasne ani subjekt vystupujúci ako prevádzkovateľ platformy P2P požičiavania, nedisponujú povolením na činnosť zo strany Národnej banky Slovenska a poskytovanie takýchto pôžičiek nie je regulované Zákonom o spotrebiteľských úveroch, ani inými predpismi regulujúcimi oblasť finančného trhu. Takéto pôžičky nie sú spotrebiteľským úverom. Súčasne upozorňujeme na riziká spojené s požičiavaním prostredníctvom P2P platforiem, pretože v týchto právnych vzťahoch nebudete ako dlžník vystupovať v pozícii spotrebiteľa.

Pôžička od súkromnej osoby na obrázku

Takáto pôžička sa niekedy zaobíde bez dokladovania príjmu aj bez prehľadávania registra dlžníkov. Samozrejme, za výhody tejto pôžičky je treba zaplatiť aj protihodnotu vo forme nejakej nevýhody. Pri týchto pôžičkách je to jednoznačne úroková sadzba, ktorá sa pohybuje výrazne vyššie nad bankovými či nebankovými sadzbami za finančné úvery pre verejnosť. Okrem rýchlosti a bezproblémovosti vybavenia tejto pôžičky od súkromnej osoby je jej ďalšou vlastnosťou bezúčelovosť. Klient v tomto prípade nie je v postavení spotrebiteľa a teda v prípade sporu so spoločnosťou ťahá za kratší koniec.

Pôžičky od súkromných osôb ihneď a bezúčelovo

Pôžičky od súkromníkov bývajú obvykle bezúčelové. Bezúčelovosť je možnosť využiť finančné prostriedky na čokoľvek bez dokladovania, na aký účel boli využité. Nevýhodou týchto pôžičiek býva ich vyššia miera úročenia, hoci aj to sa dá znížiť, ak máte čím alebo kým ručiť. Pokiaľ máte k dispozícii nehnuteľnosť, viete vďaka vzniku záložného práva v prospech veliteľa upokojiť jeho prípadné podozrenie o schopnosti splatiť dlh. Takýmto spôsobom viete znížiť riziko a tým aj úrok na vašej pôžičke. Klienti by mali byť zvlášť obozretný, aby o svoje bývanie neprišli.

Podobne funguje aj pôžička od súkromných osôb, ak si zoberiete ručiteľa, ktorý sa písomne zaručí za splácanie vášho dlhu. Na slovenskom trhu je v súčasnosti skutočne nepreberné množstvo subjektov poskytujúcich pôžičky a preto je nutné starostlivo porovnať viacero ponúk. Súkromný investor môže mať rôzne súkromné pôžičky, či už ide o pôžičky na zmenku alebo s iným druhom ručenia. Populárna je aj malá pôžička 150 € a menej, kedy s dajú požičať peniaze ihneď alebo veľmi rýchlo. Treba poznamenať, že pôžičky na zmenku nie sú spotrebiteľským úverom a licencovaný veritelia majú zákonom zakázané poskytovať takéto pôžičky.

pozicka-od-sukromnej-osoby

Požiadavky súkromných investorov

Ak máte záujem o pôžičky od ľudí pre ľudí, jednotliví veritelia a nebankovky ponúknu pomerne výrazne sa od seba odlišujúce podmienky, a preto sa málokedy vypláca unáhlenosti vo výbere konkrétnej pôžičky. Je prirodzené, že peniaze potrebujete čo najrýchlejšie, ale práve úvery a pôžičky od súkromných osôb a investorov sú vďaka tomu, že tento trh je úplne neregulovaný, najviac rozdielne. Vyplatí sa preto porovnať si viacero ponúk, dať konkrétne žiadosti a zavolať na viac inzerátov.

Keďže sa jedná vo väčšine prípadov o majetných ľudí, ktorí chcú svoje peniaze zhodnotiť lepšie ako vkladom v banke, môže sa ľahko stať, že narazíte na príliš vysoký ale aj na prijateľný úrok. Na rozdiel od bánk, súkromným osobám nevadí, keď máte zápis v bankovom registri. Túto skutočnosť často nezisťujú a nezohľadňujú, takže či ste v minulosti poctivo svoje úvery platili alebo nie, nijako tým neovplyvníte svoju úrokovú sadzbu a výhodnosť či nevýhodnosť pôžičky.

 • Pôžička od ľudí pre ľudí tak má na jednej strane túto nevýhodu, ale treba povedať, že pre ľudí, ktorí majú nejaký záznam v úverovom registri, to je výhoda a vyššie úroky sú aj odrazom rizika pôžičky pre takéhoto človeka
 • Okrem dvoch dokladov totožnosti nepotrebujete zväčša k vybaveniu tejto pôžičky nič
 • Súkromní investori požičiavajú v podstate len dvoma spôsobmi: buď na zmenku alebo so založením nehnuteľnosti
 • Odporúčame veľmi vysokú opatrnosť pri pôžičkách od súkromníkov

Rýchla pôžička na zmenku od súkromného investora

Pôžička na zmenku nie je spotrebiteľský úver a preto nie je klient nijakým spôsobom chránený spotrebiteľským právom v prípade sporu s dlžníkom. Súkromná pôžička na zmenku je pôžičkou od súkromnej osoby bez ručenia či ručiteľa. Veriteľ a dlžník podpíšu zmluvu o pôžičke, pričom táto je splatná na zmenku. Zmenka je obchodovateľný cenný papier, na ktorom sa veriteľ zaviaže v stanovenom termíne jednorázovo splatiť stanovenú čiastku. Táto čiastka je väčšinou požičaná suma plus dohodnutý úrok a poplatok. Je to teda pôžička plus navýšenie.

V tejto sume, ktorú musí veriteľ vrátiť žiadateľovi, sú teda započítané všetky úroky aj istina pôžičky. Pôžička od súkromnej osoby na zmenku je obvykle bez iného ručenia, ale je to individuálne. Pri tomto type pôžičky platí, že nie je potrebné ručenie ručiteľom ani založenie nehnuteľnosti v prospech veriteľa, taktiež nie je potrebné dokladovať žiaden príjem, účel úveru ani ostatné veci.

 • Na požičanie peňazí od súkromnej osoby na zmenku postačuje vek minimálne 18 rokov, dva doklady totožnosti a overená notárska zápisnica
 • Doba splatnosti ako aj výška pôžičky sú rôzne, najčastejšie sa ale jedná o kratšie doby splácania a menšie sumy
 • Vymáhanie nesplatenej zmenky je veľmi rýchle a využíva sa na to exekučné konanie, takže veriteľ si môže byť istý vymožením dlhu
 • Pôžičky od súkromných osôb na zmenku môžu byť ale naopak nevýhodou pre dlžníka

Ručenie nehnuteľnosťou

Ak potrebujete peniaze ihneď, pri pôžičke od súkromnej osoby so založením nehnuteľnosti je možné si požičať aj väčšiu sumu, väčšinou to býva do maximálne 100 percent trhovej hodnoty nehnuteľnosti, ale bežné je menšie percento. Pri tomto type pôžičky treba mať taktiež 18 rokov, preukázať svoju totožnosť a taktiež vlastníctvo k nejakej nehnuteľnosti. Tá potom pomocou záložných zmlúv vložených na kataster sa stane akýmsi ručením alebo zábezpekou v prípade, že nedôjde k splateniu pôžičky.

Nehnuteľnosť musí byť samozrejme bez tiarch, dlžôb či exekúcii, žiadateľ o pôžičku ňou musí voľne a slobodne disponovať a k vyplateniu pôžičky dôjde zväčša až po zavkladovaní záložného práva k nehnuteľnosti, čo obvykle býva 30 dní. Samozrejme, niekedy môžu byť peniaze uvoľnené už pri vložení záložného práva, ale takýto spôsob vyplatenia pôžičky je skôr typický pre banky než pre súkromné osoby.

Rýchlosť a jednoduchosť vybavenia tejto pôžičky je vyššia ako pri prvom type a veriteľ poskytne peniaze od súkromnej osoby ochotnejšie aj vo vyššej sume ako pri pôžičke na zmenku. Problematická ale môže byť doba splatnosti, keďže trhová hodnota nehnuteľností kolíše a predpokladať hodnota zábezpeky vo forme nehnuteľnosti je dlhodobo obtiažne. Vo všeobecnosti ale pri každej pôžičke od súkromnej osoby si treba dať pozor na solventnosť a serióznosť veriteľa.

 • Klient si môže osobu, od ktorej si požičiava, preveriť buď na internete alebo cez známych
 • Každopádne si treba vždy pozorne prečítať zmluvu o pôžičke a dať si ju aj vysvetliť právnikovi, ktorému dôverujete, pretože si súkromne požičať peniaze tiež nie je bez rizika
 • Úver od súkromnej osoby s ručením by však mal byť až poslednou možnosťou, pretože takáto pôžička od fyzickej osoby alebo od súkromného investora je značne riziková pre dlžníka v prípade, že nebude vedieť pôžičku splácať

P2P pôžička od súkromníka

Pôžičky od súkromných osôb sa dajú získať aj cezP2P systémy. Ponuka je v tejto oblasti u nás síce chudobnejšia ako v zahraničí, ale súkromný poskytovatelia pôžičiek sa orientujú aj v tejto oblasti, kde sa dá získať pomerne rýchla pôžička od súkromnej osoby a to bez ohľadu na to, kde bývate. Môžete si požičať aj ak ste z vidieka, ale aj vtedy, ak ste vo väčšom meste ako napríklad Košice či Trnava. U nás funguje viacero takýchto P2P systémov, ktoré sú založené na sprostredkovaní súkromných úverov od ľudí pre ľudí.

Poskytovanie tzv. peer-to-peer (P2P) pôžičiek, ktoré poskytujú fyzické osoby (veritelia) iným fyzickým osobám (dlžníkom), nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Subjekt vystupujúci ako veriteľ, a súčasne ani subjekt vystupujúci ako prevádzkovateľ platformy P2P požičiavania, nedisponujú povolením na činnosť zo strany Národnej banky Slovenska a poskytovanie takýchto pôžičiek nie je regulované Zákonom o spotrebiteľských úveroch, ani inými predpismi regulujúcimi oblasť finančného trhu. Takéto pôžičky nie sú spotrebiteľským úverom. Súčasne upozorňujeme na riziká spojené s požičiavaním prostredníctvom P2P platforiem, pretože v týchto právnych vzťahoch nebudete ako dlžník vystupovať v pozícii spotrebiteľa.

Žltý melón

Žltý melón je v podstate trh kolektívnych pôžičiek, ktorý pôsobí už od roku 2012 a je možné cez tento peer-to-peer systém pôžičiek a úverov úvery poskytovať a tiež si ich aj požičiavať. Tento systém ponúka navyše jasné podmienky, žiadne skryté poplatky a neplatia sa ani poplatky za vybavenie alebo vedenie úveru. Žiadatelia zároveň vystupujú v systéme anonymne a o pôžičku sa dá požiadať jednoducho online cez webstránku, kde je ale nutné sa najprv zaregistrovať, prípadne telefonicky.

Čo sa týka parametrov úveru, je možné si požičať od 500 € až do 10.000 € a splatnosť môže byť od 12 do 36 mesiacov. Úročenie závisí od ratingovej triedy, ktorá je zas pridelená žiadateľovi na základe overenia jeho bonity. Úroky sú ale pevné po celú dobu splácania a sú transparentné, pričom kto prejde úverovým hodnotením, má šancu získať naozaj výhodné pôžičky. Vyplatenie peňazí je bezhotovostne na bankový účet a také isté je aj splácanie vo forme mesačných splátok.

Požičať si úver na Žltom melóne môžu osoby staršie ako 18 rokov, pričom úvery sú bezúčelové, takže sa dá požičať na čokoľvek a bez zabezpečenia fyzickým aktívom. Pôžičku je možné vybaviť aj veľmi rýchlo za 1 deň, ale závisí to vždy od toho, aké ponuky prídu konkrétnemu žiadateľovi o úver. Pôžičku je možné aj predčasne splatiť, pričom toto je spoplatnené podľa transparentného cenníka. Ku každému úveru je dokonca možné objednať si aj poistenie schopnosti splácania.

Zinc Euro

Cez Zinc Euro sa dajú získať tiež P2P online pôžičky od ľudí pre ľudí a to jednoducho bez banky, s garanciou a za výhodných podmienok tak pre investorov ako aj pre klientov a záujemcov o úvery. Tento systém je u nás na Slovensku pomerne nový a jeho cieľom je sprostredkovať peniaze od investorov pre klientov a záujemcov o pôžičky. Vďaka modernej technológii všetko prebieha jednoducho online a zároveň aj vďaka garančnému fondu je všetko maximálne bezpečné.

Na vybavenie úveru cez tento P2P systém je potrebná online registrácia na webovej stránke Zinc Euro a vyplnenie osobných údajov ako sú meno, priezvisko, e-mail a kontaktné telefónne číslo. Následne môže vyplniť žiadateľ online žiadosť o pôžičku a po jej odoslaní je kontaktovaný telefonicky operátorom, kde sa doplnia údaje o zamestnávateľovi, príjme a podobne. Prípadné doklady totožnosti ale potvrdenie o príjmu je možné poslať aj online, ale samozrejme aj poštou.

Po schválení úveru sa peniaze prevedú bezhotovostne na účet klienta ten ich môže použiť na čokoľvek, pretože ide o bezúčelové pôžičky. Splácanie je následne formou pravidelných splátok. Každý žiadateľ je posudzovaný individuálne z hľadiska bonity a Zinc Euro si každého dôsledne preverí. Požičať sa dá od 1.000 € až do 15.000 € a so splatnosťou na 1 až 5 rokov. Úrok je individuálny na základe bonity, pričom po schválení pôžičky je poskytnutie na bankový účet spravidla do 24 hodín.

Výhody pôžičiek tohoto druhu

 • požičať si od súkromnej osoby je jednoduchšie a menej komplikované ako v prípade banky či nebankového subjektu
 • súkromná osoba nezisťuje nikdy účel použitia peňazí, ktoré vám požičia
 • nie je potrebné dokladovať príjem ani trvalé zamestnanie, predkladať žiadne doklady o obratoch na účte
 • v prípade založenia nehnuteľnosti je vybavenie úveru veľmi promtné a ústretové
 • rýchlosť vybavenia
 • bez zbytočnej byrokracie
 • bezúčelovosť
 • bez nahliadania do registra dlžníkov

Nevýhody pôžičiek tohoto druhu

 • hlavnou nevýhodou sú úrokové sadzby, ktoré sa pohybujú nielen nad priemerom bankových úrokov, ale zväčša aj nad priemerom nebankových pôžičiek
 • v prípade úveru vo vyššej výške alebo s dlhšou splatnosťou môže byť problém nájsť vhodného veriteľa

Poskytovatelia týchto pôžičiek

Poskytovateľov týchto pôžičiek nájdete najčastejšie na rôznych špecializovaných inzertných portáloch o pôžičkách ako napríklad 123pôžičky alebo Pôžičkovo, alebo na všeobecných inzertných portáloch. Taktiež môžete nájsť kontakt aj konkrétne ponuky aj v miestnej inzertnej schránkovej tlači. Viacero takýchto pôžičiek ponúkajú aj P2P systémy úverov. Pôžičky od súkromných osôb je najlepšie si ale brať z overených zdrojov a zamerať sa na známejšie inzertné média, pričom súkromné osoby poskytujúce pôžičky inzerujú najviac takto. Obvykle inzeráty začínajú vetami ako "súkromný investor požičia peniaze, súkromná osoba požičia peniaze, kto požičia peniaze ihneď, kto požičia hotovosť, kto požičiava peniaze, požičiam peniaze na úrok súkromne, požičiavam peniaze, alebo súkromná osoba požičia peniaze".

Naposledy aktualizované: 30.07.2018

Diskusia poskytovateľov a žiadateľov o pôžičky

138 názorov na “Pôžička od súkromnej osoby

 1. Katarina Jakubikova

  Dobrý deň, súrne potrebujem požičat 1500eur na krátku dobu a s akymkolvek urokom.Som zamestnana,ale prijem sa tazko dokladuje,lebo som v skusobnej dobe

 2. Gabriela Cserbová

  Dobrý deň,potrebujem požičať 5 000 eur, na dobu nim 36 mesiacov,a,možnosťou splatenia skvôr,som na živnosti ale neviem dokladovať prijem .

 3. ivan

  Dobry den, surne potrebujem pozicat 8000 eur, so splatkou cca 150 – 180 eur mesacne , s moznostou splatenia skor, som zamestnany,prijem viem zdokladovat,

 4. maja

  surne potrebujem pozicku bez poplatkov vopred som na materskej prijem mam350euro a potrebujem pozicat 2000euro splacat mozem po 60euro mesacne dakujem

 5. MARCELA

  Dobry den potrebujem poziciat sumu 7000 eur.preferujem osobne stretnutie.bolo by dobre do konca mesiaca.mesacne mozem splacat sumu 100 eur.prijem viem zdokladovat.zmluvu mam na dobu neurcitu.prosim pomozte.

 6. Milan

  Dobry den chcel by som si požičať od súkromnej osoby 4000-4500€
  Na dobu 30 mesiacou som zivnostnik tak splatim aj Skorej
  Vrátim 6000€
  Len seriózne ponuky

 7. Eva

  Dobry den. Som matka poberajuca rodičovský príspevok. Súrne si potrebujem požičať 500 e bez poplatku. Mesačne viem platiť po 50 e. Pomôže mi súkromná osoba s pôžičkou ale súrne. Ďakujem.

 8. nikola

  Dobry den surne potrebujem pozicat 3000 euro od sukromnej osoby ak by sa dalo prosim ozvite sa mi na email alebo na tel cislo 0904 363 215 vopred dakujem kollarova.

 9. Palo

  Hladame Dobreho cloveka ktory by nam vedel poskytnut pozicku vo vyske 3000e.Z mesacnou splatkou 250e.Som zestnany na trvali pracovny pomer.Prosim pomozte Mne a mojej rodinke.Dakujem.0903911125

 10. Robert

  Zdravim nenalette podvodnikom su to Kincik a Magula pripravily nas o nehnutelnosti.Ten Kincik uz vlastni viac nehnutelnosti.Odrbal uz viac ludi.Zoberu na jedneho pozicku podrstrcia vam papier .Uz sme ich daly na sud.

 11. Franta

  Dajte si pozor na podvodnikov su to Kincik a Magula pripravily nas o nehnutelnosti aj 40 tisic eu.Robia to vo velkom a potom sa este aj vyhrazaju.

 12. jarka jurciakova

  potrebujem pozicat 3000e,nic mimoridne pre tich ktori maju financie,tak odpovedzte,vopred poplatky neplatim,len na zmenku,alebo not.zapisnicu,urok si urcite.

 13. Bartolomej

  Dobri den potreboval bi som pozicat 5000euro co najskvor !! Som nezamestnani momentalne ale moja manzelka ma prijem je v zahranici mozem Zdokladovat . dakujem kontakt 0950509824

 14. Miro

  Dobry deň, potreboval by som požičať 50 000 cz korún. Splácal by som po 2000. Peniaze potrebujem na vzatie bytu do prenájmu plus vrátna kaucia .Pracujem na Morave. Kontakt na zamestnávateľa poskytnem.

  1. Pedro

   Naliehavá pomoc pri financovaní pôžičiek

   Dal som k dispozícii každému vážnemu jednotlivcovi, ktorý je schopný čestne splácať, pôžičky peňazí v rozmedzí od 5 000 EUR do 50 000 000 EUR s mimoriadnou sadzbou 2% za rok počas trvania splácania v rozmedzí od 1 do 30 rokov ,

   Ďalšie informácie:

   Kontaktný e-mail: pedrovincenzo123@gmail.com

 15. robert

  Podoba je skrachovany asocial, ktoremu okrem gramatiky robi problem splacat svoje vlastne dlhy. Svojou neschopnostou pripravil o byvanie celu svoju rodinu. Pozor, je to notoricky dlznik. Namiesto splatok sa radsej sudi.

 16. Miroslav Nepivoda

  Potrebujem pôžičku na byť 20000€príjem mám aj viem zdokladovat ale som evidovaný za oneskorené bývalé splátky takže banka mi nedá splácať viem aj s priateľkou

 17. Lukas

  Dobry den surne potrebujem pozicat 5000eur na splatenie poziciek plat mam dobry ale mam zrazky kvoli dlhom .5000eur na 5az6rokov

 18. Svetlana

  Potrebujeme pozicat 10.000 eur od sukromnej osoby.Doba navratnosti do 1 roka,podla dohody,mesacna splatka podla dohody.
  Len seriozne,aj na zmenku.

 19. rastislav

  Dobry den potrebujem surne pozicat 8500 euro dokazem splacat po 400 euro mesacne dakujem za pomoc kontakt.0940904766

 20. Janka

  Dobrý deň,
  potrebujem súrne požičať 8 000 €. Som zamestnaná. Príjem viem zdokladovať. Spátka mesačne ak by sa dalo 150 € bude zrazená zo mzdy a odvedená priamo na účet príjemcu. Ďakujem

 21. Andrej

  Potrebujem seriózne požičať bez poplatku vopred sumu do 2000€,som zamestnaný čo treba viem zdokladovať…ozvite sa niekto potrebujem súrne peniaze!!!

 22. Oliver

  súrne potrebujem požičať 500€ na dobu niekoľko mesiacov, som študent s mesačným príjmom okolo 550-600€, len sa to ťažko zdokladováva.

 23. Monika

  Dobry den
  Hladam niekoho kto by mohol pomoct so sumou 20 000 eur na dlhsie obdobie. SURNE! Som zamestnana TPP splatka by mohla byt Do 250 eur mesacne.
  Do predu nesom ochotna posielat peniaze!
  Dakujem za kazdu spravu a informaciu
  Budem rada ked sa niekto najde a pomoze.
  Dakujem
  Kontakt : monik.vitae23@gmail.com

 24. Martin

  Dobrý deň,
  Potreboval by som požičiať od súkromnej osoby 5000€. Potrebujem to na splatenie dlhov. Pracujem na TPP, viem z dokladovať príjem. Ak by mi niekto vedel pomôcť prosím kontaktujte ma.

 25. Pavel

  Dobry den!Surne potrebujem 3 000 eur .som 12rokov zamestnany v jednej firme,len bohuzial momentalne mam tazkosti.Kto by mi vedel pomoct tak,ze dopredu nepyta za to financie?

 26. Ľudovít

  Dobrý deň potreboval by som súrne požičať na zmenku 13 000 eur od súkromnej osoby poprosim len seriozne. Jedna sa o predcasne splatenie spotrebaku plus nieco na auto. Zamestnaný

 27. Bubik123

  Dobry den potrebovala by som si poziciat 600€ so splátkou po 30 € mesačne ak by to bolo možné prosim kontaktujte ma na tel. č. 0901718187

 28. Jaroslav

  Dobrý večer som postihnutí na dochodku a potrebujem požičat 2000 euro,som schopný splácat po 100 euro. Za pomoc vopred Velmi pekne Dakujem

 29. Jaroslav

  Dobrý večer som postihnutí na dochodku a potrebujem požičat 2000 euro,som schopný splácat po 100 euro. Moje číslo je: 0944 327845 Bývam v žiri nad hronom Za pomoc vopred Velmi pekne Dakujem

 30. jay samuel

  Dobrý deň, pán /
  Ak potrebujete naliehavú prácu na získanie úveru, alebo potrebujete pôžičku na splatenie
  Váš dlh, potrebujete refinančný úver? Potrebujete úver na kúpu auta alebo domu? Ak áno, nebojte sa viac, ponúkame všetky druhy pôžičiek bez kreditnej kontroly s príslušnou úrokovou sadzbou !!! Kontaktujte nás dnes e-mailom. pre viac informácií
  Ďakujem.

  1. Boris

   Dobrý večer,mal by som záujem o úver na rekonštrukciu domu.
   Bolo by to možné?Pracujem 3 roky ako opatrovateľ v Rakúsku.
   Ďakujem.
   S pozdravom Boris.

 31. Jaroslav Dziak

  Potrebujem surne pozicat do 24 hod.na ucet 2000€,vratit vam2300€ 12/17. Kvoli praca na cestu do zahranicia. Samozrejme do notarskej zapisnice alebo zmluva akceptujem. Prosim na smsky 0911763499.Voci bez stresu.

 32. Tomas

  Dobry den.
  Potreboval by som pozicat do 48hod. na mojom ucte cca 2000€.Moznost splatky je 200€ mesacne ale bez polpatkov vopred a inych sprostosti.
  Prosim len seriozne.
  Dakujem

 33. ivo

  Kto vie požičať 12 000 € na dobu 3.roky.
  Na zmenku,alebo podpísanú zmluvu.
  Bez žiadnych poplatkov. Úrok akceptujem.
  Ďakujem za ponuky – nie podvodníci !

 34. Veronika

  Dobrý deň,
  potrebovala by som požičať 300-400 eur maximálne do 60 dní som schopná peniaze vrátiť a som ochotná prijať úrok aj v polovici žiadnej pôžičky,urgentne potrebujem pôžičku.Som na MD partner je zamestnanec. Vopred ďakujem za odpovede prosím nech ma nekontaktuju podvodníci.
  S pozdravom
  Veronika

 35. ivo

  Potrebujem požičať 12 000 €. Od súkromnej osoby na zmenku, alebo overenú zmluvu.
  Splatnosť do 1. roka + úrok.
  Bez poplatku.
  Za ponuky ďakujem.

 36. lopez

  Dobrý deň
  Hľadáte financovanie oživiť vaše aktivity, realizácie projektu, kde svoje dlhy, alebo potrebujete peniaze z iných dôvodov, ale bohužiaľ banka vás opýtať podmienky, ktoré ste schopní dokončiť.Ďalšie obavy o tom, I robí pôžičky od 5000 EURO na 5 000 000 EUR inej osobe alebo spoločnosti schopné plniť svoje záväzky. Nejsem banky a nevyžaduje veľa dokumentov dôverovať, ale musíte byť osoba len úprimný, múdry a spoľahlivé.
  Moja pôžička ponuka rozšíri po celej Európe a po celom svete. Úroková sadzba sa pohybuje od 1,5% na 3,5% podľa požadovanú sumu.
  Tu sú oblasti, v ktorých môže pomôcť vám:
  * Finančné
  * Domáce úver
  Investičná pôžička
  * Auto úver
  * Dlh konsolidačné
  * Úverové línie
  * Druhú hypotéku
  * Splatenie úveru
  * Osobná pôžička
  Som k dispozícii na splnenie svojich klientov maximálne 72 hodín od prijatia vašej prihlášky.
  Ak máte záujem, prosím kontaktujte ma pre viac informácií.
  Tu je môj email: madrid.lopez@hotmail.com
  so srdečným pozdravom

 37. lopez

  PONUKA PÔŽICKY PENAZÍ 1.000 euro NA 5.000.000 euro ponúka úver s ludmi, ktorí potrebujú financovanie vyriešit svoje financné problémy. ponúkam pôžicky v rozmedzí od 3.000 EUR do výšky 5.000.000 EUR pri úrokovej sadzbe 3 % rocne. Kontaktujte ma e-mailom pre bližšie informácie: madrid.lopez@hotmail.com

 38. EHIS PRIME ROSE COMPANY

  Som súkromný veriteľ, ponúkam hypotéku vo výške 2%, to je legitímna spoločnosť s čestom a rozdielom, sme pripravení pomôcť vám v každom finančnom probléme, ktorý vám ponúkame všetky druhy hypotéky, takže ak máte záujem o túto hypotekárnu ponuku prosím, kontaktujte nás na našom e-mailu: (infoloan.72@gmail.com)

 39. Peter

  Dobry deň surne by som potreboval 20.000€ zarabam v zahranici 4000€ mam dokladovany prijem samozrejme bez rucenia a bez poplatku vopred. Dakujem za pomoc

 40. Biliw Peter

  Pán pani,

  Som investičný dôstojník spoločnosti IOB Financial Service INDIA, ktorí sú pripravení financovať projekty mimo INDIE vo forme dlhového financovania. Poskytujeme úvery podnikovým aj súkromným subjektom s nízkou úrokovou mierou 3% návratnosti investícií za rok. Termíny sú veľmi flexibilné a zaujímavé.

  Láskavo vráťte späť, ak máte projekty, ktoré potrebujú finančné prostriedky na ďalšiu diskusiu a rokovanie s niektorou zo spoločností, ktoré budú mať záujem o financovanie Vášho projektového / úverového e-mailu: iobfinance@iobinda.co.in alebo call / whats-App + 91- 8548938987

  S pozdravom,
  Biliw Peter

 41. jojo

  Dobrý deň, potrebujem súrne pôžičku 12 000 € na splátky po 250 €/mesačne. Úrok akceptujem.
  Bez poplatkov.
  Na overenú zmluvu.
  Ponúknite, ďakujem.

  1. carolina agath

   RIEŠENIE PRE VŠETKY VAŠE FINANČNÉ PROBLÉMY

   I ponúka rýchly úver na účely boja proti chudobe a
   banka vylúčenie, môžem vám ponúknuť on-line pôžičky peniaze bude
   40,000 € 80.000.000€. Úroková sadzba na pôžičky je
   2% ročne v závislosti na výške na celý úver a podmienky
   úver ponúkajú, sú veľmi jednoduché. Úvery požadované sú získané
   do 72 hodín od podania. Kontaktujte ma
   dnes a dajte mi vedieť sumu peňazí vás
   chcete požičať.Kontakt e-mail: carolinagathe@gmail.com

 42. Lenka Bolkova

  Potrebujete úver? Chcete byť finančne stabilní? potrebujete peniaze na rozšírenie svojho podnikania? Ponúkame všetky druhy úverov jednotlivcom i spolupracujúcim orgánom, ponúkame firemné pôžičky, auto úver, podnikateľský úver, pôžičky na konsolidáciu dlhov a osobné pôžičky s úrokovou sadzbou 3% a s pohodlnou trvanlivosťou, ktorá je obchodovateľná. Táto ponuka je otvorená pre všetkých, ktorí budú môcť splácať späť včas. E-mail nás teraz pre vaše riešenie úveru Email: leni.bolkova01@gmail.com

 43. mr victor

  Ahoj, volám sa pán victor. Som súkromný
  veriteľ, ktorý rozdáva
  úver pre súkromné a právnické osoby. Máš
  boli odmietnuté
  toľkými bankami? Potrebujete financie
  založiť svoju firmu? robiť
  potrebujete financie na rozšírenie vášho
  firma? Alebo potrebujete a
  osobné pôžičky? Moja pôžička sa pohybuje od osobných do
  podnikateľský úver. môj
  úroková sadzba je veľmi cenovo dostupná až za 2% a naša pôžička
  proces je veľmi rýchly ako
  dobre. Som veľmi ochotný urobiť všetky svoje finančné
  problémy s vecami
  minulosť. Ak ste naozaj pripravení dostať svoje
  finančné problémy
  vyriešiť, potom hľadať ďalej a požiadať o pôžičku
  dnes.

  Ak máte záujem Odpovedať Email: financialchoice3@gmail.com
  pre viac informácií
  POĎAKOVAŤ
  MR VICTOR DONARD

 44. LEO EQUITY

  Hľadáte podnikateľské financie, osobné financie, pôžičky na nehnuteľnosti, pôžičky na autá, peňažné peniaze pre študentov, zjednotenie dlhu peniazmi atď. Ste na správnom mieste a kontaktujte nás teraz pre viac informácií.

  Žiadosť o pôžičku je bezplatná a legitímna e-mailová adresa: info@leoequityservices.com
  Mobile / Whatsapp: +15187197514

 45. marmphi

  Chcete kúpiť nehnuteľnosť? Vyplatiť nevýhodné úvery? Potrebujete finančné prostriedky a banka Vám nevie pomôcť? Obráťte sa na nás! Seriózne jednanie (vždy jednáme osobne), preskúmanie a posúdenie Vašej žiadosti do 24 hodín, flexibilita (dĺžka úveru, výška splátok, poradenstvo, individuálny prístup ku klientovi), právne služby zabezpečené.
  E-mail: marmet.philippe002@gmail.com

 46. Hope elinal

  Ste obchodný muž alebo žena? Potrebujete finančné prostriedky na začatie vlastného podnikania? Potrebujete vyrovnať svoj dlh alebo splatiť svoje účty alebo začať pekný obchod? Potrebujete finančné prostriedky na financovanie projektu? Máme garantovanú sadzbu vo výške 2%. E-mailová adresa: Kplender@outlook.com Ďakujeme a tešíme sa na vašu rýchlu odpoveď.

 47. Candy

  Dobrý deň,

  Potrebujete skutočnú pôžičku na zabezpečenie svojich účtov? Spustenie nového podnikania? Potrebujete osobnú pôžičku? alebo podnikateľský úver, požiadajte o rýchly a pohodlný úver, aby ste začali nové financovanie svojich projektov s nižšou úrokovou sadzbou 2%. Potrebujete úver v akejkoľvek výške? Bola banka alebo Payday Loan Company zamietnutá žiadosť o úver z dôvodu nízkeho úverového ratingu alebo nedostatku záruky? a máte naliehavú potrebu tohto osobného alebo podnikateľského úveru na refinancovanie vašej firmy, zaplatenie účtov, riešenie zlých úverových problémov, kúpu a vlastné vlastné bývanie? atď.

  Kontaktujte nás prostredníctvom: (candyrosefinancialcompany@gmail.com) s požadovanou výškou úveru, pretože naša minimálna ponuka úveru sa pohybuje od 5 000,00 USD do 500 000 000,00 USD. Som certifikovaný, registrovaný a právny veriteľ. Môžete ma kontaktovať ešte dnes, ak máte záujem o získanie rýchleho a spoľahlivého úveru, ako aj o ďalších informáciách o procese požičiavania, ako sú podmienky úveru a spôsob prevodu úveru.

  CANDY ROSE FINANCIAL COMPANY ponúka úvery v rozpätí od 5 000,00 USD do 500 000 000 USD s úrokovou sadzbou 2% ročne, ako aj s dostupnými splátkovými podmienkami. Akékoľvek záujemcovia, ktorí potrebujú naliehavú pôžičku, by sa mali priamo obrátiť na mňa a uviesť podrobnosti o žiadosti nižšie.

  ŽIADOSŤ

  1) Plné mená
  2) Krajina: ________
  3) Uveďte: ____________
  4) Vek: __________
  5) Pohlavie: __________
  6) Mobilné číslo ______
  7) Mesačný príjem: ________
  8) Požadovaná výška úveru: _________
  9) Trvanie úveru: _____________
  10) Účel úveru: _________
  11) Už ste už požiadali? _________

  POZNÁMKA. Všetky odpovede by mali byť presmerované na: (candyrosefinancialcompany@gmail.com) pre rýchle spracovanie.
  Poďakovať,

  S úctou …
  CANDY ROSE FINANČNÁ SPOLOČNOSŤ

 48. carolina agath

  RIEŠENIE PRE VŠETKY VAŠE FINANČNÉ PROBLÉMY

  I ponúka rýchly úver na účely boja proti chudobe a
  banka vylúčenie, môžem vám ponúknuť on-line pôžičky peniaze bude
  40,000 € 80.000.000€. Úroková sadzba na pôžičky je
  2% ročne v závislosti na výške na celý úver a podmienky
  úver ponúkajú, sú veľmi jednoduché. Úvery požadované sú získané
  do 72 hodín od podania. Kontaktujte ma
  dnes a dajte mi vedieť sumu peňazí vás
  chcete požičať.Kontakt e-mail: carolinagathe@gmail.com

 49. Pluto Credit Finance

  Hľadáte dnes legitímnu pôžičku? Boli ste odmietnuté bankami kvôli zlej úverovej histórii? strach nič viac, pluto úverové financie doma je váš zlom s len cenovo prijateľnú úrokovú sadzbu 3%. Kontaktujte nás teraz cez

  E-mail: plutocreditfinancier@gmail.com

 50. Ponúka peniaze Kontaktujte nás: (dakany.endre@gmail.com)

  Potrebujete urgentnú pôžičku? Poskytujeme podnikateľské pôžičky, osobné pôžičky, študentské pôžičky, pôžičky na autá atď., Ak máte záujem kontaktujte nás prostredníctvom: (dakany.endre(a)gmail.com)

  Naliehavá pôžičková ponuka.

 51. Lubica

  Ahoj, Potrebujete legitímne a rýchlu pôžičku? Zaregistrujte sa a získajte okamžite svoj úver! Poskytujeme finančné poradenstvo jednotlivcom, ktorí hľadajú pôžičky. Úverové financovanie a pracovný kapitál pre začatie nového podnikania alebo rozšírenie existujúcich činností. Náš úver je ponúkaný s priaznivou úrokovou sadzbou vo výške 3%. Zainteresované strany by nás mali kontaktovať e-mailom pre ďalšie informácie: lubicapotocka4@gmail.com

 52. Alexej

  Nebankový úver do 48 hodín. Potrebujete financovanie doma, v podnikaní kúpiť auto, kúpiť motocykel, začať svoj vlastný podnik, neverte svojim osobným potrebám. Ponúka osobné pôžičky od 10 000 do 60 000 000 EUR s ročnou úrokovou sadzbou 3%. Suma nezáleží. Vo vašej žiadosti o úver uveďte presnú sumu, ktorú chcete zaplatiť a dátum platby. Pošlite nám svoje osobné pôžičky e-mailom: alexejdalek121@gmail.com

 53. Alex Thomas

  Ste unavený hľadaním Úveru na financovanie svojho podnikania, bankový stres je na vás všetkých tento rok a nemôžete získať Úver na založenie svojho podniku, alebo ste finančne v rozpakoch, že nemôžete splatiť svoj dlh a účty, myslíte na získanie pôžička ? Potrebujete vážne urgentný úver? zatiaľ čo teraz neponáhľate a teraz si v Nabil Al-Mubarak vezmite zaručený a zabezpečený úver, poskytujeme všetkým našim zákazníkom tie najlepšie služby a budeme pracovať na dosiahnutí našich očakávaní a očakávaní, tak ako to robíme všetky druhy úverov. žiadateľom o pôžičku, jednotlivcom, spolupracujúcim organizáciám, firmám a tak ďalej. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: tivolifinancialhome@gmail.com

 54. Lubica

  Čo sa týka parametrov úveru, je možné si požičať od 500 € až do 10.000 € a splatnosť môže byť od 12 do 36 mesiacov. Úročenie závisí od ratingovej triedy, ktorá je zas pridelená žiadateľovi na základe overenia jeho bonity. Úroky sú ale pevné po celú dobu splácania a sú transparentné, pričom kto prejde úverovým hodnotením, má šancu získať naozaj výhodné pôžičky. Vyplatenie peňazí je bezhotovostne na bankový účet a také isté je aj splácanie vo forme mesačných splátok. lubicapotocka4@gmail.com whatsapp +19739220703

 55. David Oscar

  Ahoj
  Hľadáte úver alebo investíciu?
  Môžete požiadať až do výšky 900 000 €
  Žiadosť o úver je teraz ľahšie vďaka internetu.
  Najlepšie banky a finančné spoločnosti pracujú online a zabezpečujú lepšie ceny a rýchlejšie a bezpečnejšie dodávky.
  Ak máte záujem, kontaktujte ma, aby som sa vrátil na moju osobnú adresu: E-mail: oceanfinancefunds01@gmail.com
  WhatsApp +380506129711
  Ďakujem.

 56. Orlando Cano

  Dostal som pôžičku vo výške 100 000 € finančnej podpory od canoorlando11 gmail com. Kontaktujte ho. Som si istý, že pán Orlando Cano vám pomôže.

 57. Orlando Cano

  Dostal som pôžičku vo výške 300 000 € finančnej podpory od canoorlando11 gmail com. Kontaktujte ho. Som si istý, že pán Orlando Cano vám pomôže.

 58. Paul Garry

  Potrebujete pôžičku? Pôžička na splatenie dlhu alebo na zaplatenie účtov alebo na začatie podnikania? Pôžička na financovanie vášho projektu? Ponúkame zaručené úverové služby v akejkoľvek výške s úrokovou sadzbou 2%. Ak chcete získať odpovede a ďalšie informácie, pošlite odpoveď na nasledujúci e-mail: paulgarry328@gmail.com

 59. Zoltán Péntek

  Páni, je to také úžasné, že som 55-ročná žena v podnikaní, všetko vďaka spoločnosti Sun Trust za pripísanie sumy na môj účet sumou 1 200 000 EUR, ktorá by mohla rozbiť moju firmu .. Pre ďalšie informácie alebo e-mail s požiadavkou (suntrustfinancialhome@gmail.com) sú utiecť .

 60. Silvia Bojsová

  Všetko vďaka dôvere spoločnosti Sun za osobnú pôžičku vo výške 25 000 €, ktorú som dostal od nich, aby som zaplatil nájomné. Musím sa priznať, že sú oprávnení požiadať o akúkoľvek pôžičku prostredníctvom e-mailu suntrustfinancialhome@gmail.com

 61. Anna Weichhaus

  Dobrý deň, som Anna Weichhaus, legitímny a spoľahlivý veriteľ. Ste v dlhu? Máte zlý úver? Boli ste bankou zamietnutí, ak potrebujete pôžičku na začatie vlastnej podnikateľskej investície. Poskytujem pôžičku s jasnými a ľahko zrozumiteľnými podmienkami s 3% úrokom. Poskytujem obchodné pôžičky, osobné pôžičky, študentské pôžičky, pôžičky na autá a pôžičky na splatenie účtov. Ak potrebujete pôžičku, mali by ste ma ihneď kontaktovať: annaweichhaus11@gmail.com

 62. Pitt Rose

  A needing parent? Frustrated student? wants to grow business? down payment on car or houses? needing money for bills? paycheck coming late? Do you get the picture?
  Corevest Finance is currently offering out a loan to the general public @ low-interest rate. No collateral, no hidden charges.
  Contact us now for more details.
  Regards,
  Beth O’Brien.
  Chief Executive Officer.
  Email: Corevest_finance@fastservice.com.
  Motto: We offer the fastest and reliable financial services.

 63. Katalin Csizmazia

  Mám 56 rokov, počul som dobrú správu o spoločnosti Sun Trust, podarilo sa mi získať 100 000 EUR od dôveryhodného veriteľa .. Každému odporúčam, aby ste sa obrátili na suntrustfinancialhome@gmail.com o akúkoľvek pôžičku, ktorú majú. Utierali mi slzy.

 64. Lukasz

  Dobrý deň, všetci
  POTREBUJETE PÔŽIČKU? ZAREGISTRUJTE SA TERAZ, ak máte záujem! pretože pokiaľ ide o požičiavanie peňazí, ponúkame najlepšie služby.

  Potrebujete peniaze na zaplatenie účtov?
  Potrebujete pôžičku na založenie nového podnikania?
  Máte k dispozícii nedokončený projekt kvôli zlému financovaniu?
  Potrebujete peniaze na investovanie do oblasti špecializácie, ktorá vám prinesie zisk? a nevieš, čo robiť.

  Poskytujeme všetky druhy úverových služieb, napríklad;
  Obchodné pôžičky
  Osobné pôžičky
  Konsolidácia dlhu
  Medzinárodné pôžičky
  Rodinné pôžičky a mnoho ďalších.

  Ak potrebujete ďalšie informácie o poskytovaní pôžičky, láskavo odpovedzte na tento e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com)

  Upozorňujeme, že pôžička je poskytovaná s úrokovou sadzbou 3%.
  Názov spoločnosti: Elements Capital Funding
  E-mailová adresa: capitalfunding.usa.org@gmail.com

 65. Smith Lockwood

  Potrebujete si požičať peniaze rýchlo bez zbytočného stresu a oneskorenia? Dostali ste od banky zamietnutý úver? Ponúkame pôžičky s úrokovou sadzbou 3% a najrýchlejším schválením! kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom nášho e-mailu: (info.lockwoodlenders@gmail.com) Pozdravy

 66. Pedro

  Naliehavá pomoc pri financovaní pôžičiek

  Dal som k dispozícii každému vážnemu jednotlivcovi, ktorý je schopný čestne splácať, pôžičky peňazí v rozmedzí od 5 000 EUR do 50 000 000 EUR s mimoriadnou sadzbou 2% za rok počas trvania splácania v rozmedzí od 1 do 30 rokov ,

  Ďalšie informácie:

  Kontaktný e-mail: pedrovincenzo123@gmail.com

 67. Hamza Raghu

  Potrebujete pôžičku? Ste vo finančnej kríze alebo potrebujete peniaze na založenie vlastného podnikania? Potrebujete pôžičku na splatenie svojho dlhu alebo na zaplatenie účtov alebo na začatie pekného podnikania? Máte nízke kreditné skóre a je pre vás ťažké získať kapitálovú pôžičku od miestnych bánk a iných finančných inštitúcií? Ponúkame pôžičku s nízkou úrokovou sadzbou 2%. Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu: skylimite2000@gmail.com alebo Whatsapp +447418397709 pre viac informácií

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *